Art
Adelphocoris seticornis
Aphidecta obliterata
Cassida flaveola
Chrysolina polita
Gryllus campestris
Mecinus pyraster
Nymphalis antiopa
Pheosia gnoma
Saperda carcharias
Sphinx pinastri
Stictocephala bisonia
Zygaena ephialtes
Adelphocoris seticornis
*

Adelphocoris seticornis

Aphidecta obliterata
*

Aphidecta obliterata

Cassida flaveola
*

Cassida flaveola

Chrysolina polita
*

Chrysolina polita

Gryllus campestris
*

Gryllus campestris

Mecinus pyraster
*

Mecinus pyraster

Nymphalis antiopa
V

Nymphalis antiopa

Pheosia gnoma
*

Pheosia gnoma

Saperda carcharias
*

Saperda carcharias

Sphinx pinastri
*

Sphinx pinastri

Stictocephala bisonia

Stictocephala bisonia

Zygaena ephialtes
*

Zygaena ephialtes